Εμπόριο μετάλλων σε διάφορες μορφές

 • Λαμαρίνες (dcp, μαύρες, γαλβανιζέ, ανοξείδωτες, βαμμένες).
 • Αντιτριβικές
 • Λάμες, Κοίλους δοκούς, Σωλήνες κατασκευών, Δοκούς (IPNUPNHEA- HEB) και γενικά όλη την γκάμα σιδήρου.
 • Τουμποσωλήνες.
 • Μολυβδόφυλλα Αγγλίας με όλα τα πιστοποιητικά.

Κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων

 • Σύμφωνα με σχέδια πελατών.
 • Αντιγραφή φθαρμένων μεταλλικών εξαρτημάτων (reverse engineering).
 • Ψηφιακός σχεδιασμός εξαρτημάτων.
 • Επεξεργασίες εν θερμώ και εν ψυχρώ
 • Φτερά αρότρων (παράβολα) με πάχος 10mm
 • Στρώσεις και υνιά από hardox 12mm

Μεταλλικές κατασκευές

 • Αγωγοί αερομεταφοράς (εκκοκκιστήρια - πριστία ξυλείας κ.λ.π.).
 • Δεξαμενές υψηλής και χαμηλής πιέσεως.
 • Καλούπια μπετόν (κολώνες, προκατασκευασμένων δοκών, πρέσας).
 • Αγροτικά μηχανήματα (μαχαίρια striper, καθαριστήρια βαμβακιού)

Παραγωγή μεταλλικών υδρορροών

Ευρωπαϊκές μεταλλικές υδρορροές

 • Σύμφωνα με DIN18461 / EN612.
 • Χάλκινες υδρορροές (χαλκορροή).
 • Ανοξείδωτες UGINOX.
 • Γαλβανισμένες.
 • Ημικυκλικές - Ορθογώνιες σε διάφορες διατομές.
 • Σωλήνες απορρροών Φ80 - Φ100 - Φ120.
 • Σε μεγάλα μήκη έως και 7 μέτρα.

Η εταιρεία ELASTRO ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. λειτουργεί από το 1977 με έδρα την πόλη της Καρδίτσας.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, αφορούν το εμπόριο, την επεξεργασία μετάλλων, την κατασκευή αγροτικών και άλλων μηχανημάτων καθώς και την παραγωγή μεταλλικών υδρορροών από χαλκό, γαλβανισμένο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Σε εμάς θα βρείτε:

 • Λαμαρίνες (γαλβανιζέ, μαύρες, αντιτριβικές, ανοξείδωτες)
 • Λάμες
 • Κοιλοδοκούς
 • Ητα (IPN, IPE)
 • UPN
 • Σωλήνες κατασκευών
 • Ατσάλια και άξονες καλιμπρέ

Διαθέτουμε:

 • Στράντζα
 • Ψαλίδι
 • Παντογράφο C.N.C. με plasma High Definition με τραπέζι 4x2
 • Παντογράφο αντιγραφής με οξυγονοκοπή μέχρι 100mm
 • Κύλινδρο
 • Κουρμπαδόρο (ραουλιέρα) μέχρι 4'' σωλήνα και IPN 160 κόντρα
 • Διάφορες πρέσσες και άλλα μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων (ελασματουργείο)