Επεξεργασία υλικών (κοπές, στραντζάρισμα, κυλινδράρισμα).

Ενοικίαση καλαθοφόρου.

Ψηφιακός σχεδιασμός.