Εμπόριο μετάλλων σε διάφορες μορφές

 • Λαμαρίνες (dcp, μαύρες, γαλβανιζέ, ανοξείδωτες, βαμμένες).
 • Αντιτριβικές
 • Λάμες, Κοίλους δοκούς, Σωλήνες κατασκευών, Δοκούς (IPNUPNHEA- HEB) και γενικά όλη την γκάμα σιδήρου.
 • Τουμποσωλήνες.
 • Μολυβδόφυλλα Αγγλίας με όλα τα πιστοποιητικά.

Κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων

 • Σύμφωνα με σχέδια πελατών.
 • Αντιγραφή φθαρμένων μεταλλικών εξαρτημάτων (reverse engineering).
 • Ψηφιακός σχεδιασμός εξαρτημάτων.
 • Επεξεργασίες εν θερμώ και εν ψυχρώ
 • Φτερά αρότρων (παράβολα) με πάχος 10mm
 • Στρώσεις και υνιά από hardox 12mm

Μεταλλικές κατασκευές

 • Αγωγοί αερομεταφοράς (εκκοκκιστήρια - πριστία ξυλείας κ.λ.π.).
 • Δεξαμενές υψηλής και χαμηλής πιέσεως.
 • Καλούπια μπετόν (κολώνες, προκατασκευασμένων δοκών, πρέσας).
 • Αγροτικά μηχανήματα (μαχαίρια striper, καθαριστήρια βαμβακιού)

Παραγωγή μεταλλικών υδρορροών

Ευρωπαϊκές μεταλλικές υδρορροές

 • Σύμφωνα με DIN18461 / EN612.
 • Χάλκινες υδρορροές (χαλκορροή).
 • Ανοξείδωτες UGINOX.
 • Γαλβανισμένες.
 • Ημικυκλικές - Ορθογώνιες σε διάφορες διατομές.
 • Σωλήνες απορρροών Φ80 - Φ100 - Φ120.
 • Σε μεγάλα μήκη έως και 7 μέτρα.

pantografoi

agwgoi