Θέλετε να το κουρμπάρουμε? Μπορούμε!

Στην εταιρεία μας έχουμε εγκατεστημένο ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία κουρμπαρίσματος σιδηρομορφών!

Με DNControl θέσης ράουλων για απόλυτη ακρίβεια στο καμπύλωμα. Με ηλεκτροϋδραυλική κίνηση σε όλα τα ράουλα.

Καμπυλώνουμε:

  •  Σωλήνες κατασκευών, κυρίως τόξα για σκελετούς θερμοκηπίων, κουπαστές για κάγκελα και εξαρτήματα για αγροτικά μηχανήματα όπως σασί για αναρτώμενα εργαλεία.
  • Τούμπο σωλήνες, για εφαρμογές ατμού σε λέβητες, σερμπαντίνες.
  • Σωλήνες χαλκού επίσης για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης.
  • Κοιλοδοκούς τετράγωνους.
  • Κοιλοδοκούς παραλληλόγραμμους κόντρα γύρισμα και πλάκα.
  • Ητα (IPN, IPE, HEA, HEB) τόξα για στήριξη τούνελ.
  • Πι (UPN).
  • Ειδικά προφίλ αλουμινίου με χρήση custom ράουλων που κατασκευάζουμε για τον κάθε πελάτη.

Οι υπολογιμσοί των τόξων γίνονται με υψηλή ακρίβεια και τα πεδία εφαρμογών είναι δεκάδες. Οποιαδήποτε σιδηρομορφή εμπορίου αλλλά και ειδικές διατομές έχουμε την δυνατότητα να την κουρμπάρουμε.

Οι πελάτες μας έρχονται από όλη τη Θεσσαλία για κουρμπαρίσματα καθώς δεν υπάρχει μηχάνημα αντίστοιχων δυνατοτήτων σε καμία από τις τέσσερις πόλεις.

Free Joomla Lightbox Gallery