Για τις κοπές σχεδίων σε μεγάλα πάχη διαθέτουμε παντογράφο οξυγόνου με αντιγραφή.

Αυτό σημαίνει πως τοποθετούμε το επιθυμητό σχέδιο σε κλίμακα 1:1, σε ένα ειδικό τραπέζι και ένα φωτοκύτταρο διαβάζει το σχέδιο, κινείται σύμφωνα με αυτό και σε μία ειδική γέφυρα στηρίζονται πυρσοί κοπής.

Διαθέτει δύο πυρσούς που έχουν ικανότητα κοπής πάχους μέχρι 300mm. Αναπαράγει δύο σχέδια με μία κοπή. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι ότι εξομαλύνονται οι τάσεις που δημιουργούνται από την θερμική κατεργασία. Είναι κοινώς γνωστό στον τεχνικό κόσμο, ότι η θερμικές κατεργασίες με θερμοκρασίες λειτουργίας τα σημεία τήξεως, όπως η φλογοκοπή και η συγκόλληση, στρίβουν τα μέταλλα.

Οι διαστάσεις κοπής είναι 1500x3000mm, το ελάχιστο πάχος κοπής είναι τα 3mm ενώ το μέγιστο τα 300mm.

Στον παντογράφο αυτό κόβονται κυρίως

  • Ανταλλακτικά αγροτικών μηχανημάτων
  • Παράβολα
  • Υνιά
  • Σταβάρια
  • Ανταλλακτικά χωματουργικών μηχανημάτων
  • Μαχαίρια για τσάπες από αντιτριβικές λαμαρίνες και θώρακες
  • Ενισχύσεις κουβάδων

Κάθε σχέδιο που μπορεί να αναπαραχθεί σε χαρτί έχουμε την δυνατότητα να το κόψουμε