Προϊόντα ελασματουργείου κατά παραγγελία και σχέδιο.

Μεταλλικά καλούπια μπετόν (μεταλλότυποι διαφόρων μορφών και διαστάσεων).

Εμπόριο λαμαρίνας και σιδήρου σε ακατέργαστες μορφές.

Μέρη μηχανημάτων επεξεργασίας καπνού (λαμάκια για κασσέτες, καζάνια αερολέβητα, καυστήρες πέλλετ συνεργατών μας).