Στην εταιρία μας κατασκευάζουμε καλούπια μπετόν – μεταλλότυπους.

Τα καλούπια που κατασκευάζουμε διαχωρίζονται σε οικοδομικά και βιομηχανικά.

Τα οικοδομικά χρησιμοποιούνται επιτόπου στα έργα ενώ τα βιομηχανικά τοποθετούνται σε δονητικές μηχανές και αφορούν παραγωγή συγκεκριμένων τσιμεντοπροϊόντων.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ

Καλούπι κολώνας γέφυρας ποταμού Πηνειού Οδικού Άξονα Ε65. Διάμετρος 2.4m, Ύψος 6m, Μέγιστο ύψος κολώνας 14.5m, Συνολικές κολώνες 120

     

 Κολώνα σε τεχνικό υπό κλίση 25%, Διάμετρος 80cm, Ύψος 3m